Wanneer u wilt gaan bouwen komt u al gauw tot de ontdekking dat er erg veel wettelijk regelingen en voorschriften zijn. Er moeten tal van zaken geregeld worden om er voor te zorgen dat het bouwproces voorspoedig verloopt.

Schaepers Bouwontwerp & Advies is uw gids door deze wirwar van regelgeving.

Het belang van een goede tekening:

De gemeente vraagt u om tekeningen om uw bouwplannen te kunnen toetsen aan haar voorschriften. Die plannen kunnen bovendien voorgelegd worden aan de welstandscommissie/stadsbouwmeester. Daaruit zal blijken of het ontwerp voldoet aan redelijke eisen van welstand. Ook de aannemer heeft tekeningen nodig om uit te rekenen wat het gebouw zal gaan kosten. In een later stadium moet de aannemer gedetailleerde werktekeningen hebben om het gebouw te kunnen realiseren. Daarnaast zijn tekeningen voor u contractstukken waarmee u de aannemer kunt aanspreken. Mocht hij iets anders uitvoeren of andere materialen gebruiken dan op de tekeningen is aangegeven dan heeft u recht van spreken. Wij streven een soepel lopend bouwproces met een minimum aan meerwerk na. Dit lukt niet zonder goede tekeningen. Naast een ontwerpende rol en het bouwkundig tekenwerk, kunnen wij ook de begeleiding richting aannemer verzorgen. Wij hebben inmiddels diverse ontwerpen gemaakt voor nieuwbouw/verbouw van woonhuizen en bedrijfspanden (zie ook onze pagina’s; portfolio en voorbeeld ontwerpen)

Het ontwerp:

In overleg met u gaan wij aan de slag en maken een ontwerp waarbij wij uitgaan van uw wensen en eisen.
Uiteraard houden we rekening met het feit dat het ontwerp goedgekeurd moet worden door de welstandscommissie.

Bouwkundig tekenwerk:

Ons ontwerp of uw eigen idee werken we uit tot bestektekeningen die u kunt opsturen naar uw gemeente. Zij kunnen dan het plan toetsen aan haar eisen. Zonder tekeningen geeft de gemeente geen omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) af.

De Omgevingsvergunnings (voorheen aanvraag bouwvergunning):

Schaepers bouwontwerp kan de gehele aanvraagprocedure verzorgen. Alle benodigde stukken die daarvoor nodig zijn worden door ons geregeld.

De bouwkosten:

In overleg met een aannemer wordt uiteindelijk bepaald wat een gebouw gaat kosten. Uiteraard is het ook mogelijk om vooraf een indicatie te geven of een ontwerpbegroting te laten maken.

De aannemer:

De keuze van de aannemer is geheel aan u en kan een hele lastige keuze zijn. Wij kunnen u adviseren, aanwezig zijn bij de onderhandelings- gesprekken of voor u een aanbesteding coördineren. Onze tekeningen en technische omschrijving maken het eenvoudiger om de prijzen met elkaar te vergelijken.

Bouwtoezicht:

Om er op toe te zien dat er nauwkeurig volgens de tekeningen wordt gewerkt, kunnen wij voor u toezicht houden tijdens de bouw. Eventuele problemen worden dan snel en adequaat opgelost.

Advies:

Met onze jarenlange bouwkundige ervaring kunnen wij u van advies voorzien. Bij een verbouwing maar ook bij de koop van een huis. Waar moet u rekening mee houden? Wat zijn de mogelijkheden van een bepaald pand? Hoe kunt u het beste uitbreiden? Wat zijn bouwkundige gebreken die nodig opgelost moeten worden? Met al dat soort vragen kunnen wij u van dienst zijn.

Vrijblijvend advies

Wij staan graag voor u klaar. Ook voor een vrijblijvend advies